Konseptet

Konseptet vårt er å etablere solfarmer på taket til eksisterende eller nye næringseiendommer – med eller uten investering fra eier.

Taktum påtar seg å prosjektere og etablere solcelleanlegg på tak. Det betyr at vi ikke skal selge deg et produkt. Vi tilbyr deg en løsning hvor vi tar ansvar for hele prosessen over anleggets levetid.

Trygt, direkte og effektivt

Vårt solcellekonsept hjelper deg på flere måter:

  • Du sparer tid i beslutningsprosessen med oss som din partner.
  • Du kan ha tillit til at vi har riktig kompetanse og stor gjennomføringsevne.
  • Du skal ha trygghet for at du får en fremtidsrettet energiløsning som gir langsiktig og forutsigbar strømproduksjon.

Vi tilbyr enkel og direkte kommunikasjon i alle faser av prosessen. Derfor er det alltid oss du er i kontakt med. Du slipper å bruke unødvendige ressurser på prosjektstyring og drift.

Med vårt konsept er vi like opptatt av effektiv drift og kostnadseffektivitet som du er. Om du skulle ønske det, er det også mulig å være med som likeverdig investor i ditt solcelleprosjekt.

 

Hvordan komme i gang?

Det hele starter med et møte med oss. Allerede i dette møtet vil vi kunne si noe om muligheter og potensiale i ditt prosjekt. Om vi begge ønsker å gå videre, inngår vi en intensjonsavtale. Vi begynner deretter jobben med å klargjøre for prosjektrealisering og drift fortløpende.

En nøkkelferdig løsning

Vi leverer et komplett og kostnadseffektivt bidrag til ditt grønne skifte. Du får større forutsigbarhet og kontroll på dine fremtidige energikostnader, samtidig som du også har redusert miljøavtrykket for din virksomhet. Dette er det noe vi vet mange leietagere også verdsetter og stadig oftere krever.