Fremtidsrettet teknologi

Solcelleteknologien er per i dag den raskest voksende fornybare energikilden. Våre leverandører har lang historikk med å levere solcelleanlegg med premium kvalitet.

Komponentene som inngår i en solcelle­installasjon

Solcellepanel
Størrelsen på et solcellepanel er vanligvis 1 x 1,8 m. Solcellepanelene produserer likestrøm (DC) og blir seriekoblet i strenger på ca. 20 paneler. Merkeeffekten på dagens solcellepaneler er normalt mellom 380–420 Watt Peak, som er en beskrivelse av effekten på panelet målt i en standardtest. Når panelet plasseres på for eksempel et tak, vil stedlige solforhold og panelets vinkel mot solen normalt gjøre at en får ut litt lavere effekt en det en oppnår i standardtesten.

Når vi planlegger et solcelleanlegg vil vi alltid gjennomføre prosjekteringer som hensyntar geografisk plassering av solcelleanlegget, solforhold og vinkel på solcelleanlegget. Dette gjør vi for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for hvor mye strømproduksjon en kan forvente av anlegget.

Festesystem
Norge er et land med mye klima, og da er innfestingen av solcellepanelene viktig. Innfestingen skal være egnet for ditt tak og den skal holde solcellepanelene på plass i allslags vær og vind i mange år. Vi bruker kun festesystemer fra anerkjente kvalitetsleverandører som kjenner det norske klimaet og har egnede løsninger for vårt klima.

Inverter
Siden solcellepanelene produserer likestrøm (DC), og det normalt benyttes vekselstrøm (AC) i norske bygg, må strømmen fra solcellepanelene konverteres til vekselstrøm. Dette er inverterens hovedfunksjon. I tillegg ivaretar den en rekke sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å gjøre solcelleinstallasjonen trygg og sikker.

Kabler
Kombinasjonen av seriekobling og mange paneler i en solcelleinstallasjon, fører til at det går med mye kabel. Kablene som benyttes er spesialkabler for solcelleanlegg og holder høy kvalitet.

Generelt
Våre solcelleinstallasjoner og utstyret vi benytter er sertifisert iht. gjeldene regler og normer. Vi benytter kun sertifiserte installatører til montasje og installasjon av våre solcelleanlegg.

 

Utprøvd teknologi

Det er først de senere årene at bruk av solceller til strømproduksjon for alvor har blitt utbredt i Norge. I utlandet har man benyttet teknologien i mange år, og en har etter hvert mye og bred erfaring med solceller som teknologi.

Som en fun fact er solcelleteknologien i dag den raskest voksende fornybare energikilden. Bare i Norge ble det montert 7619 solcelleanlegg i 2022 – en vekst på godt over 200 % sammenlignet med 2413 anlegg i 2021.

Solcelleproduksjonen økte med rekordhøye 179TWh (opp 22 %) i 2021 til å overstige 1000TWh. Den viste den nest største absolutte generasjonsveksten av alle fornybare teknologier i 2021, etter vind. Solar PV er i ferd med å bli «lav-kost» alternativet for ny elektrisitetsproduksjon i det meste av verden, noe som forventes å drive frem investeringer i de kommende årene. Imidlertid er en gjennomsnittlig årlig vekst på 25 % i perioden 2022–2030 nødvendig for å følge nullutslippsscenarioet innen 2050.
Kilde: International Energy Agency.

Kvalitet

Det norske klimaet skiller seg fra mellom-europeisk og asiatisk klima. Mesteparten av solcelleutstyret som produseres i dag produseres i Asia, Europa og USA. Selv om solcellepaneler i utgangspunktet ser like ut, er det allikevel noen betydelige kvalitetsforskjeller.

Våre solcelleanlegg skal leve lenge og opprettholde en høyest mulig produksjon over levetiden. Derfor bruker vi mye tid på å velge ut det solcelleutstyret som har den beste kvaliteten og egnetheten for det norske klimaet.

Våre solcelleleverandører er i all hovedsak europeiske leverandører med lang historikk for å levere premium kvalitet.