Velkommen til fremtidens energimarked

Den siste tiden har strømprisene i Norge vært historisk høye. Nullutslipp og elektrifisering er viktige elementer i det grønne skiftet, men gjør at vi vil bruke mye mer strøm enn tidligere. Analytikerne konkluderer med utsikter til fremtidig strømunderskudd og trolig høyere strømpriser i årene fremover. De samme analysene har konkludert med at solceller blir en viktig del av den fremtidige energiløsningen.

Mange huseiere vurderer nå alternative energikilder for sine bygg. Noen er allerede i gang med prosjekt. Andre er i «tenkefasen». Valg av fornybare energiløsninger kan være utfordrende og er en langsiktig investering, der det er viktig å ta de riktige valgene. Taktum er en solid partner dersom du vurderer solceller som energikilde.

Hvorfor solcellepanel?

Taket har du allerede – derfor kan solceller være en rask vei til fornybar energi for deg i dine bygg. Solcelleteknologien er tilgjengelig og utprøvd, men som med alt annet er det viktig å velge riktig kvalitet på produktene.

En ytterligere fordel er at vårt konsept ikke har negativ påvirkning miljømessig. Bygget er der allerede og anlegget vil oftest være usynlig. Øvrige fordeler identifiserer vi sammen når vi ser på ditt konkrete prosjekt.